Posts Tagged ‘egyház’

Van-e élet a halál után? 3. rész. avagy A szellemvilág márpedig létezik.

2009/10/16

Mióta világ a világ, vagy másként kifejezve mondandómat, mióta az ember uralja ezt a bolygót, furcsa mód ez a gondolt azóta létezik az emberek fejében. Szellemvilág márpedig létezik. Talán kicsit elképesztő leszek, mivel korábbi cikkeimben ezt tagadtam, ám el kell hogy meséljek nektek három rövid történetet.

Mikor sorkatona voltam, egy szép este, összeültünk, nagyjából hatan, mi hitetlenek, és egy hetedik személy aki mindenképpen be szerette volna nekünk bizonyítani, az asztaltáncoltatás valós dolog. Ő a hívő annyira biztos volt a dolgában, hogy engem a hitetlent rá tudott venni egy próbára. Nos körül ültük az egyszerű négyzet alakú asztalt, a két kezét mindenki rátette, erősen koncentráltunk arra, hogy egy szellem kapcsolatba lépjen velünk. A mai napig nem tudom eldönteni ez valóban megtörtént, vagy csak a fizika törvényei uralkodtak rajtunk, mindenesetre nagyon rémisztő volt a tapasztalás amit akkor átéltem. Az asztal egy idő után két lábra emelkedett és aztán le, majd újra föl, és ismét le. Kopp, kopp két koppantás. A vér meghűlt az ereimben, persze azonnal valamiféle trükkre gyanakodtam, azonban semmi ilyesmi nem történt. Az asztal alatt tökéletesen átláttam, senki nem emelgette a térdével és semmilyen furcsa szerkezet vagy bármiféle kötél sem volt. Ezek után kérdezett a hívő, és az asztal kopogtatott, fel, le, fel, le. Ki kell próbálnom ez nem lehetséges – mondtam magamban. Megkértem a hívőt tegye fel a következő kérdést: Hány darab fémpénz van a zsebembe (én magam sem tudtam a választ, nem hogy más) Az asztal hármat koppantott, nekem ennyi elég is volt, felugrottam, megszakítván ezzel a kört, így tönkretéve a többi hitetlen ámulatát, ellenőriztem. Valóban három darab volt. Ezután azonnal kimentem a körletből, talán rémületemben, talán mert nem akartam elfogadni ezt a tényt, vagy mert úgy gondoltam álmodom, és fel kéne ébrednem, azonban mint később kiderült nem aludtam.

szellemek_640

A másik két eset kísértetiesen ugyanolyan, szinte szóról szóra (ezért nem vesztegetem az időtöket arra, hogy más fogalmazási formában ugyanazt írjam le kétszer). Azonban meghökkentő benne, hogy ez a két történés két különböző személy lakásán esett meg. Az egyik jómagam voltam, a másik a legközelebbi barátom Zoli.

Egy péntek éjjel 02 óra örül arra ébredtem, hogy egy kép esett le a falról. Nem sok kíváncsiságot tulajdonítottam ennek az esetnek, mivel előfordulhat bárkivel, ezért egy nagyot káromkodtam, majd a bal oldalamra fordultam, és aludtam tovább. Reggel miután felébredtem, felkeltem, eszembe jutott a kép, odaléptem a tárgyhoz, és három dolog is azonnal szemet szúrt. Az egyik, hogy a falból a szög továbbra is kiállt, s miután megvizsgáltam, tökéletes strapabíró állapotban volt. A második dolog amit szemre vételeztem, a kép akasztója ami szintén makulátlan egészségnek örvendett. A legmeghökkentőbb dolgok mégsem ezek voltak, hanem az a tény, ha az a kép magától esik le (márpedig ugye ez már abból a szempontból is lehetetlen, mivel az akasztó és a szög is rendben volt) akkor semmi esetre sem érkezhetett arrább több mint 25 centivel az eredeti helyétől. Be kell valljam, mégis ez történt. Később próbáltam rá ésszerű magyarázatokat keresni de semmi sem bizonyult megfelelőnek.

Szellemek

Eme esetek után mindig elgondolkodtam, ha ezt valaki más elmeséli nekem kinevetem és azt mondom a szemébe, hazudsz! Így viszont, hogy én éltem át őket nem mondhatom, azonban számomra ezek a történések semmi estre sem bizonyítják a szellemek létezését, vagy bármiféle ismeretlen energiamezőt, ami láthatatlan, és képes tárgyakat mozgatni. Úgy vélem kell, hogy legyen mégis valamiféle olyan magyarázat ezekre a „természetfeletti” eseményekre, amit én hosszas gondolkodásaim során egyszerűen nem vettem figyelembe. A mai fejlett természettudomány tükrében, pontosan láthatjuk, hogy s mitől működik egy emberi szervezet, és eddig senki sem tudott semmiféle bizonyítékkel szolgálni a szellemvilág létezésére. Mivel realista gondolkodású ember vagyok, ezért amíg nincs bizonyíték, én azt gondolom, az én hibám, hogy nem jöttem rá ezen furcsa események logikus és ésszerű megoldására.

Elgondolkodtató az a tény, hogy az összes vallásban létezik ez a mezsgye. Vannak olyan hiedelmek, miszerint a tojás a lélek tükre, vagy pedig könnyen példálózhatok a vudu vallással, mely pontosan a szellemvilágra épül. Ezt a vallást sokan elítélik, mivel a szertartásokon véráldozatot hoznak, pontosítva, állatokat (kakast) gyilkolnak le, és a vérüket magukra kenik, szerény véleményem szerint semmivel sem rosszabb ez mint amikor a zsidók a halálba küldték Jézust.

Folytatjuk…

Szerző: Frances Horror

Van-e élet a halál után? 2. rész. avagy Pokol és meny-ország.

2009/09/20

Nem hittem, hogy azonnal fojtani fogom ezt a témát, de mivel elég nagy visszhangot keltett, leírom azt is amiben nem hiszek, sőt mivel a kommentárokban többször kiigazítottak, és nem is alaptalanul, bár tőlem ez teljesen szokatlan, mégis közzé teszem.

Kicsiny gyerek voltam, mikor elkezdett foglalkoztatni eme érdekes téma. Akkoriban már valamelyest lehetett véleményt mondani, sőt működött egyházi könyvkiadó is Budapesten, a Felszabadulás téren (a mai Ferenciek tere), de ne úgy gondoljátok el, hogy valami különleges dolog volt ez mivel épp csak létezhetett, egy kapualjban lévő üzletben kapott helyet.

Azokban az időkben nagy port kavar fel Raymond A. Moody: Élet a élet után című műve. (Ha IDE kattintasz, egy interjút olvashatsz a szerzővel. Roppant érdekes ezért úgy érzem kihagyhatatlan) Természetesen nem véletlen, hogy egy ilyen nagy múltú egyházi könyvkiadó mint a Szent István társulat gondozásában (Akkora hatalma volt ennek a könyvkiadónak, hogy az egész Szocialista rendszerben működhetett, ami hatalmas és majdnem elképzelhetetlen dolog) jelent meg a nem is titkolt egyházi tanokat hirdető, szerző regénye, melyről azt állította, tudományos alapja van. Már kisgyerek fejjel bizarr ötletnek tartottam, egy olyan dologra ráakasztani a „tudományos” jelzőt, amit semmi estre sem lehet vizsgálni, főleg oly formában ahogy a fent említett szerző tette.

A halál mezsgyéjén

A pokol mezsgyéjén

Nézzük mi is volt ez a mű, és hogy kapcsolódik az egyházhoz.

Előre bocsájtom a könyv már nincs meg így teljes egészében az emlékeimre kell bocsátkoznom, ezért nem lesz természetesen teljesen pontos és tényszerű a leírásom, mégis amit számomra kisugárzott azt megérthetitek majd.

Moody édesanyja halálát nehezen tudta feldolgozni, ezért a katolikus egyház által pénzelve, egy kutatásba kezdett, több társával, melynek a lényege a következő volt. A Tec halál, vagy más néven a klinikai halál állapotából visszatért embereket kérdezték, meg arról, hogy mi történt velük ama maximum 10 percben amit a túlvilágon töltöttek, s ezt vetették össze, keresték kutatták a hasonlóságot, majd a végén konzekvenciát vontak le belőlük.

Ha ez a könyv egy bestsellernek íródott volna, még tökéletesen elfogadhatónak tartom, de így, hogy egy erősen hívő ember ilyen módon próbálja az egyház pénzéből bebizonyítani a meny-ország és a pokol létét teljesen felháborítónak és főleg népbutítónak vélem. Persze az egyház a több mint ezer éves fennállása óta ezt sokszor megtette így semmi csodálkozni való nincs rajta. Már az alapvető elgondolás hibás volt. A klinikai halál nem jelenti egyben az agy halálát is, ezért természetesen semmi estre sem hasonlítható össze a valós halállal, mikor az ember agya is végképp működésképtelenné válik. Logikusan gondolkodó ember azonnal rájön az áltudományosságra, a befolyásolhatóság, és a reménykedő ember kihasználására, s mindezt felháborító módon Jézus nevében teszik. Klinikai halottnak tekinthető az a személy, kinek a szíve leáll, viszont az agy nem sérül és működik, még az elkövetkező nagyjából 10 percben, de ezen idő elteltével az oxigénhiány miatt károsodást szenved, ami azt eredményezi, hogy ha eme intervallumban nem sikerül a „halott” beteget visszahozni az életbe, nem is érdemes tovább próbálkozni, mivel nem lesz többet épp eszű, normálisan gondolkodó lény. A kísérletben részt vett személyek nagyjából két dologban értettek egyet, hogy testen kívüli élményük volt, és erős fényt láttak. (Persze, hogy erős fényt, mivel minden esetben olyan személyeket kérdeztek meg, kiket egy kórházi műtőben, a műtőlámpa alatt élesztetek újra.) Ezen kívül, amit a magukat tudósnak nevező sarlatánok, leírtak, és sugalltak, mindezt egy-két esetre alapozva, a meny-ország, és a pokol létezését, és valami természetfölötti erőt.

Raymond A. Moody: Élet az élet után könyvborító

Élet az élet után

Mi is lenne ez ha nem más, mit több mint ezer éve sulykol az agyunkba a papság, de mivel olyan ember nem létezhet, akinek az agya felmondja a szolgálatot és ezután újra értelmes gondolkodó emberként éll tovább, ezért eme hipotézis mesterkedés, és az emberek butítása.

Helyreigazítás az előző cikkemhez, a kommentárok alapján.

Létezik olyan fa név szerint a mamutfenyő, ami 3500 (!) évig is elélhet. Dr. Stein

Szerző: Frances Horror

Van-e élet a halál után?

2009/09/19

Amikor e témát kezdem boncolgatni, minden estben előtte elgondolkodom, és felteszem ezt a kérdést magamnak: Miért keresik az emberek a választ erre a kérdésre?

Kezdjük az elején. A Földünkön honos létformák közül talán a fák élnek a leghosszabb ideig. Némelyik közülük akár háromszáz évet is eltölt kicsiny és törékeny planétánkon. Ha jól belegondolunk, akkor ez a teremtmény már akkor ott állt, élt és létezett mikor még a világot a sötétség uralta, és persze ő lesz az melynek lombjai alatt ükunokáink pihenhetnek. Hasonlítsuk csak össze az emberek átlagéletkorát a fent említett hősünkel, és egyből rájövünk a titok nyitjára, ami a következő. Fajunk átlag életkora nagyjából hatvan év, s ez olyan rövidke idő, mialatt szinte lehetetlen véghez vinni azt a sok elképzelést, mit magunkban hurcolunk. Jómagam szívesen élnék örökké, hogy érezhessem a világ és az emberek változását, magamba szívhassam a tudást, amit e rövid évek alatt elsajátítani nincs esélyem.

Az élet fája

Nyúljunk vissza az ősidőkbe, ahonnan a történelmet nyilvántartjuk, ez az időszak Jézus Krisztus születése utánra tehető. Néhány szóval illetem nagymesterünket is, ki meghalt a bűneinkért.

Ma már minden felvilágosult polgár tisztában van vele, hogy Názáreti Jézus közönséges halandó volt, kit időszámításunk után kb. 350-ben a pogány Római császár Constantinus ki, egyesíteni akarta a vallást, egy zsinatot hívott össze, és az akkori egyház vezetőkkel együtt megszavazták mit tartalmazzon a Szent Biblia, és akkor döntöttek afelett is, hogy Jézus halhatatlan. (korábban írtam erről a témáról egy cikket amit ITT megtekinthetsz)

Ilyenkor merül fel a kérdés sok emberben, hogy a zsidók miért adták Poncius Pilátus kezére az általuk dicsőített messiást, öt nappal azután, hogy ezt a jelzőt ráakasztották. Azokban az időkben a templomokban több istenséget imádtak, s árusok árulták portékájukat. Jézus gondolatai szerint, ez nem volt helyénvaló, mivel az egy isten hitet hirdette, ezért apostolaival egy Jeruzsálemi templomból kiüldözte a megszokott kereskedőket, és az isten szobrokat ledöntötték. És ez lett a veszte Jézus urunknak. Sok olvasóban, nyilván felmerül a kérdés, hogy jön ez ide? A válasz egyszerű, Ha nem lett volna Jézus, és az a bizonyos nagy ökumenikus tanácskozás akkor ma talán senki sem gondolna a hallhatatlanságra.

.

Nevezhetem a hívő embereket gyengének? Sokatoknak ez nem tetszik én mégis állítom, mivel a reményre csak a gyenge lelkek szorítkoznak. A Halál után nincs semmi! Sem csodálatos meny-ország, sem lélekvándorlás, sem fény az alagút végén, nincs Jézus, sem Úristen aki várna minket az örök nyugalomban, amit a hívők paradicsomnak neveznek. Amikor meghalunk ott és akkor, abban a pillanatban vége mindennek, a semmibe leszünk, s az életünk teljes egészében lezárul.

Végszóra, ha elgondolkodtok eme kérdésen, könnyen eljuttok odáig, hogy megértsétek, gondolatmenetemet, ezután magatokba tekinthettek, és csapjatok a homlokotokra hívők, nem sértődök meg ha fennhangon kiáltjátok, igazad van Frances!

Szerző: Frances Horror

A Leg gyűlöltebb ember a történelemben avagy Júdás Evangéliuma

2009/01/19

A Történelem leggyűlöltebb figurája Iskarióti Júdás, akit az anyaszentegyház árulónak, közönséges bűnözőnek kiáltott ki. A történet, amit most elmesélek, alapjaiban rengetheti meg néhány ember, vallásba vetett hitét is.

Júdás Evangéliuma 8. oldal

Júdás Evangéliuma 8. oldal

1978-ban egy Egyiptomi földműves valószínűleg kincsek után kutatva véletlen bukkan rá egy rejtett kamrára, ahol számára értéktelen papirusz tekercseket talált. Az Egyiptomi piacon eladja egy régiség kereskedőnek, aki végül 22 éven keresztül birtokolja ezt a feljegyzést, úgy, hogy nem is sejti, mekkora kincs képezi a tulajdonát.
2000-ben végre sikerül megszabadulnia a papirusztól, amin egy kutatócsoport kezd dolgozni, megállapítják, hogy időszámításunk után kb. 300-400-ban íródott kopt nyelven, a címe, Júdás evangéliuma.
Ezt az evangéliumot nem Júdás írta, hanem egy, valószínűleg gnosztikus követő, mivel ő maga írástudatlan volt. Megörökítette közte és Jézus között elhangzott beszélgetéseket, miszerint Krisztus megrendezte saját halálát.

Giotto Scrovegni Júdás csókja

Giotto Scrovegni Kiss of Judas

Az evangélium, a keresztény egyházak tiltakozása ellenére, 2006 első felében került a nagyközönség elé a National Geographic-nak köszönhetően.
A szöveg tartalmán a tudósok mind a mai napig vitatkoznak. Kétségkívül gnosztikus evangéliumról van szó, amelyre a korai keresztény egyházatya, Ireneus püspök is utalt, amikor az evangéliumot eretneknek nyilvánította. Júdás evangéliumának „érzékeny pontjai” a gnosztikus kategorizálás, mivel a szövegben hasonlóság mutatkoznak a széthiánus gnoszticizmussal és a tamásista gnoszticizmussal is. Egyes tudósok úgy vélik, hogy némi hasonlóság mutatkozik Markión tanításaival és a zsidó, keresztény apokaliptikus gondolkodással.

Szerző: Frances Horror

A Keresztény vallás kialakulása!

2009/01/07

Sok ember azt hiszem nem látja tisztán a keresztény vallás kialakulását, ezért veszem a bátorságot, és felnyitom a szemüket, leírom a tényeket! Segíteni szeretnék ezeknek az embereknek, akik vakon hisznek abban, hogy létezik egy isten, és ezen földönkívüli hatalomnak vagyunk alárendelve, ő irányít minket, és dönt a sósunkról. Nos ez sajnos nem így van. A keresztény vallást kialakították, tudatosan hozták létre.

Időszámításunk után a keresztény vallás, terjedőben volt elmosni látszott az összes többi vallást, ezért időszámításunk után 450 -ben a Romai Pogány császár Constantinus (nem tévedés mert egész életében pogány vallású volt és csak halála után keresztelték meg) úgy döntött, hogy egységesíti a vallást a római birodalomban.

Constantinus

constantinus

Ekkor összehívott egy nagy ökumenikus tanácskozást (zsinat).

A nagy ökumenikus tanácskozás i.e: 450

zsinat

Itt döntötték el, hogy milyen könyvek szerepeljenek a bibliában és itt döntötték azt is el, hogy Krisztus halhatatlan. Addig a pillanatig, ugyanolyan halandó volt mint bármely más ember. Ekkor döntötték el azt is, hogy Jézus Krisztus isten. Nem tévedés ő az isten, és nem isten fia.

Ezen egyszerű módon sikerült kialakítani a keresztény vallást amit azóta is imádunk. Ezután vették emberek hadurak a bátorságot, hogy isten nevében, gyilkoljanak, itt gondolok a szent inkvizícióra. Nagyon rossz érzéssel tölt el az, a gazdagság amit a Vatikánba össze hordtak, hány ember szenvedését okozták ezen kincsekkel. Nem hiszem, hogy isten ha létezne akkor ezt el tudta volna fogadni, vagy ezt szerette volna, hogy a papság és a kereszténység az ö köpönyege mögé bújva mindent megtehessen!

Természetesen vannak más gondolkodású emberek, akik véleményem szerint gyengék, és nekik szükségük van egy kapaszkodóra amiben ők istent látják, eljárnak templomokra, és meghallgatják a sokszor bűnös érzésű papok prédikációit. Gondolok itt arra, hogy hán de hány Pedofil papról halottunk már. Magyarországon sokszor előfordult már, hogy a választások idején a papok pártok mellett prédikáltak.

Az egyház történetében ki kell emelnem II. János Pál pápát, aki nagyon sokat tett az emberiségért, számomra a legnagyszerűbb egyházi vezető volt ö. Azomban felháborítónak tartom XVI. Benedek pápát  aki a homoszexuálisokat támadta 2008 December 23-án celebrált beszédében.

Remélem mindenki aki olvassa ezt a cikket, ezek után felteszi magában a kérdést, valóban jó dolog- e egy vallás, vagy sem?

Szerző: Frances Horror


%d blogger ezt kedveli: